8.6.Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Açıklama
Bu ünite dört konudan oluşmaktadır:
  1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
  2. Enerji Dönüşümleri
    • Fotosentez
    • Solunum
  3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  4. Sürdürülebilir Kalkınma
Bu ünitede öğrencilerin; fotosentez, solunum, enerji dönüşümlerini kavramaları, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, çevre bilimle ilgili yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri, çevre sorunlarını bilmeleri ve çevre sorunlarına karşı çözüm önerileri sunabilmeleri bunlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 100%