Açıklama

Bu ünite 3 konudan oluşmaktadır;

  1. Biyoçeşitlilik
  2. İnsan ve Çevre İlişkisi
  3. Yıkıcı Doğa Olayları

Bu ünitede öğrencilerin; çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayabilmeleri, biyoçeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlıları ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenleri, insan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve bu sorunların çözümüne yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%