5.7.Ünite: Elektrik Devre Elemanları

Açıklama

Bu ünite 2 konudan oluşmaktadır;

  1. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
  2. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Bu ünitede öğrencilerin; farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%