6.1.Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar

Açıklama

Bu ünite 2 konudan oluşmaktadır;

  1. Güneş Sistemi
  2. Güneş ve Ay Tutulmaları

Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%