6.3.Ünite: Kuvvet ve Hareket

Açıklama

Bu ünite 2 konudan oluşmaktadır;

  1. Bileşke Kuvvet
  2. Sabit Süratli Hareket

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%