Açıklama

Bu ünite 4 konudan oluşmaktadır;

  1. Maddenin Tanecikli Yapısı
  2. Yoğunluk
  3. Madde ve Isı
  4. Yakıtlar

Bu ünitede öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları, ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını, yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%