6.5.Ünite: Ses ve Özellikleri

Açıklama

Bu ünite 4 konudan oluşmaktadır;

  1. Sesin Yayılması
  2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
  3. Sesin Sürati
  4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Bu ünitede öğrencilerin; sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%