6.6.Ünite: Vücudumuzda Sistemler ve Sağlığı

Açıklama

Bu ünite 3 konudan oluşmaktadır;

  1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
  2. Duyu Organları
  3. Sistemlerin Sağlığı

Bu ünitede öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemler, duyu organları, ilgili yapı ve organları bilmeleri, bunlara ait bilgi ve beceriler kazanmaları, sistemlerin sağlığı ve sistem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%