8.2.Ünite: DNA ve Genetik Kod

Açıklama
Bu ünite beş konudan oluşmaktadır:
  1. DNA ve Genetik Kod
  2. Kalıtım
  3. Mutasyon ve Modifikasyon
  4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
  5. Biyoteknoloji

Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, varyasyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.