5.2.Ünite: Canlılar Dünyası

Açıklama

Bu ünite 5 konudan oluşmaktadır;

  1. Canlıların Sınıflandırılması
  2. Mikroskobik Canlılar
  3. Mantarlar
  4. Bitkiler
  5. Hayvanlar

Bu ünitede öğrencilerin; canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırması, mikroskobu, mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanımasına yönelik bilgi ve beceriler kazanması amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%