5.4.Ünite: Madde ve Değişim

Açıklama

Bu ünite 4 konudan oluşmaktadır;

  1. Maddenin Hâl Değişimi
  2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
  3. Isı ve Sıcaklık
  4. Isı Maddeleri Etkiler

Bu ünitede öğrencilerin; maddenin hâl değiştirmesi sürecinde oluşan erime, donma, kaynama, yoğunlaşma (yoğuşma), buharlaşma, süblimleşme ve kırağılaşma olaylarını ısı alınıp verilmesi temelinde açıklamaları ve erime, donma ve kaynama noktalarını kullanarak saf maddeleri ayırt etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki temel farkları kavrayarak ısınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını açıklamaları amaçlanmaktadır.