5.5.Ünite: Işığın Yayılması

Açıklama

Bu ünite 4 konudan oluşmaktadır;

  1. Işığın Yayılması
  2. Işığın Yansıması
  3. Işığın Maddeyle Karşılaşması
  4. Tam Gölge

Bu ünitede öğrencilerin; ışığın farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmeleri, ışığın doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bu durumu basit ışın çizimleriyle göstermeleri, ışığın yansıma şekillerini kavramaları, maddeleri ışık geçirgenliğine göre sınıflandırma becerisi göstermeleri, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%