2.Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı ve Özet

Adım 1 / 2
 

SÜRTÜNME KUVVETİ

Gemiler Karada Gider mi?

 • Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında gemileri karadan yürüttüğünü biliyor muydunuz?
 • Peki bu nasıl olabilir? Hiç merak ettiniz mi?
 • Fatih, Boğaz’ın zincire vurulması nedeni ile gemileri karadan Haliç’e indirmeye karar verir.
 • Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ormanlık alanları temizleterek bir yol açtırır.
 • Yola, ağaç kalaslar döşettirir ve kalasların üzerlerine iç yağı, zeytinyağı sürdürür.
 • Gemiler, kaygan hâle gelen kalasların üzerinden askerler ve yük hayvanları tarafından çekilerek Haliç’e indirilir.,
 • Bu dahice fikir İstanbul'un fethini de beraberinde getirir.

Sürtünme Kuvveti Nedir?

 • Cisimler temas ettikleri yüzeyle etkileșim içindedir.
 • Yuvarlanan bir topun bir süre sonra durma sebebi, top ile zemin arasındaki sürtünme kuvvetidir.
 • Cisimle temas ettiği yüzey arasında olușan ve cismin hareketini zorlaștıran kuvvete sürtünme kuvveti denir.
 • Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.
 • Cismin hareket yönüne ters yönde etki eder.

Sürtünme Tüm Yüzeylerde Aynı mıdır?

 • Sürtünme kuvveti tüm yüzeylerde aynı değildir.
 • Sürtünme kuvveti yüzeylerin pürüzlü veya kaygan olma durumlarına göre değișir.
 • Yüzeye etki eden ağırlık/kuvvet arttıkça da sürtünme kuvveti artar.

Sürtünmesi Çok Olan Yüzeyler

 • Halı, keçe, kumaș, toprak, çim saha ve zımpara kağıdının yüzeylerinde girinti ve çıkıntılar fazladır.
 • Böyle yüzeylere pürüzlü yüzeyler denir.
 • Cisimler pürüzlü yüzeylerde daha zor hareket eder.
 • Bunun sebebi sürtünme kuvvetinin pürüzlü yüzeylerde fazla olmasıdır.

Sürtünmesi Az Olan Yüzeyler

 • Cam, buz, porselen, mermer, beton, fayans, kușe kağıt gibi yüzeyler daha az girinti ve çıkıntıya sahiptir.
 • Bu yüzden böyle yüzeylere kaygan yüzeyler denir.
 • Yüzeyin daha kaygan olması sürtünme kuvvetinin daha az olmasını sağlar.
 • Bu durumda cismin hareketi kolaylașır.

Sürtünmesiz Yüzey Var mıdır?

 • Tamamen pürüzsüz bir yüzeyden söz edilemez.
 • Çünkü baktığımızda veya elimizle dokunduğumuzda pürüzsüz olduğunu düșündüğümüz bir cismi mikroskopla incelediğimizde aslında pürüzlü olduğunu görürüz.

Günlük Hayatta Sürtünme

 • Günlük yașantımızda bir çok iși yapabilmek için sürtünme kuvvetinden yararlanırız.
 • Bazı durumlarda sürtünme kuvvetinin az olmasını isteriz.
 • Bazı durumlarda ise sürtünme kuvvetinin fazla olması ișimizi kolaylaștırır.

Sürtünmeyi Artırdığımız Uygulamalar

 • Kıșın arabaların lastiklerine zincir takılması sürtünme kuvvetini artırarak arabanın kaymasını engeller.
 • Halterciler halteri kaldırmadan önce ellerini özel bir tozla ovalar. Bu toz sürtünme kuvvetini artırarak halterin ellerinden kaymamasını sağlar.
 • Kışın giydiğimiz botların tabanının daha dişli olması sürtünmeyi artırır.
 • Futbolcuların kramponlarının tabanının çivili/dişli olması sürtünmeyi artırır.
 • İş makinelerinin tekerleklerinin paletli olması sürtünmeyi artırır.
 • Buz tutan yollara toprak serpmek sürtünmeyi artırır.
 • Kaleci eldivenlerinin iç yüzü, topun kaymaması için pürüzlü bir madde  ile kaplanır, sürtünmeyi artırır.
 • Islak zeminlerde ve merdivenlerde kullanılan kaydırmaz bantlar sürtünmeyi artırır.

Sürtünmeyi Azalttığımız Uygulamalar

 • Ağır bir valizi kolay hareket ettirmek için valizin altına takılan tekerler sürtünmeyi azaltır. Böylece cisim daha kolay hareket ettirilir.
 • Islak ve yağlı yüzeyler kaygan yüzeylerdir. Çünkü su ve yağ yüzeyin pürüzlerini doldurarak yüzeyi pürüzsüz hâle getirir. Makine parçaları da sürtünmeye bağlı așınmaların engellenmesi için yağlanır.
 • Kapıların gıcırdayan menteşelerinin yağlanması sürtünmeyi azaltır.
 • Buz pateninin altının pürüzsüz ve düz olması sürtünmeyi azaltır.
 • Ahşap yüzeylerin cilalanması sürtünmeyi azaltır.

Sürtünmenin Olumsuz Etkileri Nelerdir?

 • Bisikletin fren parçalarının aşınması,
 • Araba lastiklerinin aşınması,
 • Ayakkabılarımızın aşınması,
 • Elbiselerimizin zamanla yıpranması,
 • Sürtünme ile enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi.

Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti

 • Hava ortamında hareket eden cisimlerle hava arasında sürtünme kuvveti vardır.
 • Havanın cisimlerde uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
 • Hava direnci cisimlerin hareketini engelleyici bir etkidir.
 • Salıncakta sallanan çocuğun bir süre sonra yavașlayıp durmasının sebebi de hava direncidir.
 • Cisimler hava ortamında hareket ederken havanın direnci cisimlerin hareket yönüne ters yönde etki eder.
 • Cismin havayla temas eden yüzeyi ne kadar genișse hava direnci de o kadar fazla olur.
 • Parașütlerin yüzeylerinin büyük olması hava direncini artırarak parașütçünün yere yavaș ve güvenli inmesini sağlar.
 • Jet uçaklarının arkasından iniș sırasında açılan parașütler hava direncini artırır. Böylece uçağın inerken daha kolay yavașlaması sağlanır.
 • Havanın direncini azaltmaya çalıștığımız durumlar da vardır. Hava ve kara tașıtları, hava direncinden en az etkilenecek șekilde tasarlanmıștır.
 • Kușların, hızlı koșan hayvanların vücut şekilleri, bisiklet yarıșçılarının yarıșırken aldıkları pozisyonlar hava direncini azaltan durumlardır.
 • Uçakların ve arabaların ön kısımlarının sivri olması da hava direncini azaltacak şekilde yapılan tasarımlara örnektir.

 

Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

 • Tıpkı hava gibi sıvılar da sıvı içinde hareket eden cisimlere bir kuvvet uygular.
 • Suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine suyun sürtünme kuvveti veya su direnci denir.
 • Su direnci, suyun içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini zorlaștırır.
 • Su direnci cisimlerin suya temas eden yüzeylerinin büyüklüğüne bağlıdır.
 • Yüzeyin büyüklüğünün artması su direncini artırır.
 • Dalgıçların kullandıkları özel kıyafetler, su direncini azaltacak șekildedir.
 • Suda yașayan canlıların vücutları, su direncinden en az etkilenecek șekle sahiptir.
 • Gemilerin ön kısımlarının V șeklinde olması da suda yașayan canlılardan esinlenerek su direncini azaltacak șekilde tasarlanmıștır. Böylece gemiler suyun içinde rahat hareket edebilir.

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ (1609-1640)

 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde yașamıș önemli Türk bilginlerdendir.
 • Yapay kanatlar takarak uçabilen ilk insan olarak tanınır.
 • Çok yönlü bir bilim insanıdır. Bu sebeple kendisine “çok fazla șey bilen” anlamında “Hezarfen” ismi verilmiștir.
 • Hezarfen Ahmet Çelebi çocukluğundan itibaren uçmaya olan merakı ile dikkat çekmiștir.
 • Uzun yıllar kușların kanat yapılarını ve nasıl uçabildiklerini araștırıp uçuș denemeleri yapmıștır.
 • Kușların kanat yapılarını taklit ederek yaptığı yapay kanatlarını takıp lodos rüzgarını arkasına alarak halkın huzurunda yaptığı uçuș denemesi bașarılı olmuștur.
 • Böylece Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar yaklașık 3500 metre uçmuștur.
 • Dönemin padișahı IV. Murat bu üstün bașarısından dolayı kendisini ödüllendirmiștir.

VECİHİ HÜRKUȘ (1896-1969)

 • Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden  biri olan Vecihi Hürkuș, uçak tasarlayıp üreten ilk Türktür.
 • Aynı zamanda mühendis ve pilot olan Vecihi Hürkuș İstanbul’da doğmuștur.
 • I. Dünya Savașı’na ve Kurtuluș Savașı’na katılmıștır. Bu savașlardaki üstün bașarılarından dolayı İstiklal Madalyası ve takdirnameler almıștır.
 • Askerî görevleri sırasında uçak tasarımları ile uğrașmıștır.
 • 1925 Yılında ilk Türk uçağını yapmıștır. VECİHİ K-VI ismini verdiği uçağını bașarıyla uçurmuștur.
 • 1930 Yılında ikinci uçağı olan VECİHİ K-XIV ile uçuș denemeleri yapmıș ve uçağını İstanbul’dan Ankara’ya uçurmuștur.
 • 1931 yılında Türk Hava Kurumu yararına, uçağıyla Türkiye turu yapmıștır.
 • 1954 Yılında ilk sivil havacılık șirketini kurmuștur.
 • 29 Ağustos 2013 tarihinde ilk uçușunu gerçekleștiren, tasarımı ve üretimi ülkemizde gerçekleșen uçağımıza Vecihi Hürkuș’un anısına ithafen HÜRKUȘ ismi verilmiștir.

DEVRİM ARABASI

 • 16 Haziran 1961 tarihinde Eskișehir’de TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) fabrikasında Türk mühendisler ilk yerli otomobilimizi üretmek için dönemin cumhurbașkanının emriyle çalıșmalara bașladı.
 • O güne kadar Türkiye’de bir motor veya bir otomobil yapılabileceğine inanan çok az kiși vardı.
 • Aynı fabrikada 23 Türk mühendisten olușan bir ekip, yaptıkları çalıșmalar sonucunda 129 gün gibi rekor bir sürede, tümüyle yerli üretim bir otomobilin yapımını tamamladılar.
 • Üretilen otomobile “DEVRİM” adı verildi. Bu sayede “Devrim Arabası” ilk yerli otomobil olarak tarihe geçti.