Sürtünme Kuvveti Konu Değerlendirme Soruları

Sürtünme Kuvveti Konu Değerlendirme Soruları
Sürtünme Kuvveti Konu Değerlendirme Soruları
Tür: Sınav
Sorular: 2
Tekrar tekrar çözme: Sınırsız
Geçerlilik: Her zaman
Geçme notu(oranı): 50%
Geçti: