1. Kuvvetin Ölçülmesi Konu Anlatımı ve Özet

Konu / Kavramlar: Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi, kuvvet birimi
F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Kuvvet birimi olarak Newton (N) kullanılır.
F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.

1. Kuvvetin Ölçülmesi Konu Anlatımı ve Özet
Tür: Karışık
Sorular: 3
Tekrar tekrar çözme: Sınırsız
Geçerlilik: Her zaman
Geçme notu(oranı): 50%
Geçti: