6.7.Ünite: Elektriğin İletimi

Açıklama

Bu ünite 2 konudan oluşmaktadır;

  1. İletken ve Yalıtkan Maddeler
  2. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Bu ünitede öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%