Adım 1 / 9
Devrenin enerji kaynağı ampuldür.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%