5.1.Ünite: Güneş, Dünya ve Ay

Açıklama

Bu ünite 4 konudan oluşmaktadır;

  1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
  2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
  3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri
  4. Güneş, Dünya ve Ay

Bu ünitede öğrencilerin; Güneş ve Ay’ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını tanıyıp kavramaları; Güneş’in dönme hareketini kavramaları; Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları; Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin meydana geldiğini açıklamaları; Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavramları; Dünya’da görülen yıkıcı doğa olayları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%