1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Adım 1 / 3
 

GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Güneş Nedir?

 • Evrendeki sayısız yıldızdan biri olan Güneş, Samanyolu galaksisinde yer alır.
 • Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır.
 • Güneş'ten daha büyük yıldızlarda vardır daha küçük yıldızlarda vardır.
 • Güneş'in 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Güneş Yapısı Nasıldır?

 • Güneş'in şekli küreye benzer.
 • Güneş, Dünya gibi katmanlardan oluşur.
 • Güneş'in katmanlarının tamamı gazlardan oluşur ve Dünya gibi katı yüzeyi yoktur.
 • Katmanları içten dışa doğru; çekirdek, ışık küre, renk küre, taç küredir.
 • Güneş kütlesinin büyük çoğunluğu sıcak gazlardan (çoğunluğu hidrojen ve helyum) oluşur.
 • Yapısında bulunan gazlar oldukça sıcaktır.
 • Yapısındaki hidrojen gazı çeşitli olaylarla, patlamalarla helyum gazına dönüşür. Bu olay, oldukça yüksek miktarda enerjinin ortaya çıkışına neden olur. Yani; Güneş, merkezinde gerçekleşen patlamalar sayesinde ısı ve ışık yayar.
 • Güneş'in yüzeyinden iç katmanlarına doğru gidildikçe sıcaklık artar.
 • Güneş'in yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 5.500-6.000 °C iken, çekirdeğindeki sıcaklığı 15 milyon °C'ye kadar ulaşır.

Güneş'in Hareketleri Nelerdir?

 • Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
 • Güneş'in bu dönüşü yaklaşık 25 gün sürer.
 • Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersi yönde döner. Yani; batıdan-doğuya doğru döner.
 • Dönüş sürati ise saatte ortalama 70.000 km'dir.
 • Güneş bir gaz kütlesi olduğundan her bölgesindeki dönme hızı birbirine eşit değildir. Bu nedenle farklı bölgelerinin dönüş süreleri de farklılık gösterir.
 • Dönme hareketi yaptığının en önemli kanıtı üzerindeki kara lekelerin zaman içerisinde yer değiştirmesidir.
 • Güneş yüzeyindeki soğuk bölgelere "Güneş Lekesi" adı verilir.

Güneş ve Dünya

 • Güneş'in çapı Dünya'nın çapının 109 katıdır.
 • Güneş'in hacmi, Dünya'nın yaklaşık 1.300.000 katıdır. Yani; Güneş'in içerisine 1 milyon 300 bin Dünya sığabilir.
 • Güneş'in kütlesi ise Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 333.000 katıdır. Yani; Güneş terazinin bir kefesine konursa dengeyi sağlamak için diğer kefesine 333 bin adet Dünya konması gerekir.
 • Dünya'yı nohut tanesine benzetirsek, Güneş'in büyüklüğü basketbol topu kadardır.
 • Güneş Dünya'ya yaklaşık 150 milyon km uzaklıktadır.
 • Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından çok daha fazladır. Yani; Güneş'in Ay ile aynı büyüklükteymiş gibi görünmesinin sebebi bu uzaklık farkıdır. Güneş, Ay'a göre çok çok büyük olmasına rağmen daha uzakta olduğu için Ay kadar görünür.
 • Güneş'ten çıkan ışık ışınları yaklaşık 9 dakika sonra (8 dakika 44 saniye) Dünya'ya ulaşmaktadır. Yani; Güneş bir anda yok olsa biz bunu 9 dakika sonra anlarız :)

Güneş'in Hayatımıza Etkisi

 • Sağladığı ısı ve ışık enerjisi yardımıyla fotosentez yoluyla Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının var olmasını sağlar.
 • Yani; Dünya'daki yaşamın kaynağının Güneş'tir.
 • Güneş’in sahip olduğu enerji, Güneş ışınları sayesinde Dünya’ya gelir.
 • Dünya'nın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.

Güneş ile İlgili Bilgiler

 • Göz sağlığımız için Güneş'e çıplak gözle bakmamalıyız. Güneş'i gözlerken özel gözlükler takmalı veya güneş filtreleri kullanmalıyız.
 • Galileo; Güneş, Dünya ve Ay'ın şekil ve hareketlerini gözlemlemiştir. Yaptığı Güneş gözlemlerini çıplak gözle ve teleskobu ile yaptığı için bir süre sonra görme yetisinin bir kısmını kaybetmiştir.
 • Uzayda yer alan yıldızlar bize çok uzaktırlar bu yüzden ışıklarını sürekli alamayız. Bu nedenle geceleri gördüğümüz yıldızlar yanıp sönüyormuş gibi görünürler. Bu durumda biz de yıldızların şekillerini köşeliymiş gibi zannederiz.
 • Tüm yıldızlar küresel şekle sahiptirler.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%